Styrelse

Ordförande
Louise von Bahr
Vice ordförande: Tua Franklin
e-post: ordforande@nytorgsbacken.se

Sekreterare
Sara Nydrén

Kassör
Björn Sjölander

Hyresgäster
Louise von Bahr

Medlemsansvarig
Tua Franklin

Fastighet
Magnus Klackenstam
Emil Larsson
e-post: fastighet@nytorgsbacken.se

Nyckelansvarig
Tua Franklin

Valberedning
Johan Resele, Karin Gregertsen

Vill du engagera dig i föreningen?

Du är förstås alltid välkommen att bidra aktivt i föreningsarbetet även om du inte sitter i styrelsen. Hör av dig till valberedningen om du vill vara en del av föreningens framtid eller om du är särskilt intresserad av något område eller arbetsuppgift.