A-Ö för medlemmar

Här hittar du kortfattad information från A till Ö om hur vi som medlemmar kan bidra till ett fint hus och ett trivsamt och säkert boende. Läs också våra generella ordningsregler som du som medlem i föreningen förbinder dig att följa.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande, policyn för andrahandsuthyrning hittar du här. Fyll i blanketten för ansökan om upplåtelse av lägenhet i andra hand och lämna den till styrelsen innan du hyr ut din lägenhet.

Barnvagnar

På grund av brandskyddsregler är det inte tillåtet att parkera barnvagnar i trapphuset. Antingen får du ta in vagnen i din egen lägenhet, lämna den utomhus eller ställa den på plats avsedd för barnvagnar i passagen till cykelrummet mot Nytorgsgatan alternativt i gårdshusets barnvagnsrum.

Bord att låna

Föreningen har fyra stycken hopfällbara bord, 170 x 80 cm, som du kan låna vid behov. Hör av dig till fastighetsansvarig om du vill låna borden.

Brandskydd

Alla lägenheter i föreningen ska vara försedda med brandvarnare. Kom ihåg att kolla då och då att din brandvarnare fungerar. Handbrandsläckare och brandfilt kan också vara bra att ha i lägenheten.

Bredband

Bredband och IP-telefoni levereras av Bredband2. Föreningen har fiberanslutning med 1000 Mbit/s. Du behöver en egen trådlös router eller en nätverkskabel kopplad direkt till nätverksuttaget i hallen. Samtliga lägenheter är anslutna och kostnaden läggs på din avi för månadsavgiften. Beställer du ytterligare tjänster från Bredband2, som till exempel telefoni och tv, fakturerar Bredband2 dig för detta separat.

Är du nyinflyttad och vill aktivera ditt bredband? Ladda ner installationsguide här (pdf).

Bygga om

Kontakta alltid styrelsen innan du bygger om lägenheten, kök eller badrum. Fyll i blanketten för ansökan om ombyggnad eller renovering och lämna till styrelsen innan du börjar med ombyggnaden.

Cyklar

Föreningen har snålt med utrymme för cyklar. Undvik därför långtidsförvaring i cykelrummet av cyklar som du inte använder.

Gratistidningar och reklam

Ibland får vi reklam mm i postfacken, även fast vi inte önskat det. Tänk dock på att gratistidningar och diverse reklam som du inte vill ha slänger du själv i pappersåtervinningen i soprummet – lägg inget sådant ovanpå postfacksboxen.

Grovsopor

I grovsoprummet kan du i mån av plats lämna grovsopor som mindre möbler, verktyg, frigolit etc samt elskrot. Endast sådant som får plats i kärlen får lämnas i grovsoprummet. Om det skulle vara fullt i grovsoprummet så får du ge dig lite till tåls och vänta tills det finns plats. Saker som går att återvinna kan du exempelvis lämna till Stadsmissionen vid Nytorget.

Gården

Vi har ett gemensamt ansvar för föreningens fina gård och två gånger om året städar vi gården tillsammans. I förrummet till tvättstugan finns verktyg som krattor mm för enklare trädgårdsarbete på gården. Om du vill vara med och planera för gårdens planteringar och andra trädgårdsplaner är du välkommen att kontakta fastighetsansvarig.

Hemförsäkring

Tänk på att ha en aktuell hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att hemförsäkringen gäller bostadsrätt.

Hiss

Se till att stänga båda hissdörrarna ordentligt efter dig. Om hissen inte fungerar kontaktar du KONE:s Kundcenter, tel 0771 – 50 00 00 (gäller alla dagar, dygnet runt).

Matavfall

Du kan sortera ut matavfall för återvinning. Du lägger matresterna i speciella papperspåsar (finns i soprummet). Papperspåsarna slänger du sedan i separata kärl i soprummet.

På Stockholm vatten och avlopps hemsida finns en guide för hur du sorterar rätt.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall, som målarfärg och sprayburkar, måste du själv lämna till en återvinningscentral. Ett alternativ är att lämna färgburken där man köpte färgen. Är du osäker på vad som är miljöfarligt avfall eller ej, så kan du kolla i  Stockholms stads ”Sopsortering A-Ö”. Se även ”Miljöstation” samt ”Mobila miljöstationen” där du också kan ladda hem aktuell turlista.

Ett tips: du kan få en sms-påminnelse när den mobila miljöstationen är på ingång – registrera dig här.

Portkod

Portkoden kan endast användas mellan kl 04-23, övrig tid behöver du använda nyckel.

Sopor

I det vanliga soprummet får du bara slänga hushållssopor, matavfall, returpapper, samt kartonger och wellpapp, sorterat i respektive kärl. Vik ihop kartonger så att mer ryms i varje tunna. Du får inte ställa något på golvet i soprummet.

Tomflaskor och annat glas måste kastas på en återvinningsstation, till exempel på Södermannagatan 2.

Styrelsen

Är du intresserad av att delta mer aktivt i föreningen i olika frågor? Hör av dig till valberedningen med en intresseanmälan eller lägg en lapp i föreningsbrevlådan eller skicka e-post till ordforande@nytorgsbacken.se.

Tvättstuga

Du bokar din tvättid med en bokningscylinder. Om du saknar bokningscylinder eller om den har gått sönder så kontaktar du nyckelansvarig.

Din tid som du bokar gäller både tvätt och tork, så när din tid går ut ska du vara helt klar (men det är inte omöjligt att snällt be nästa bokning om lite extra tid, kolla med dina granne). Om du inte har tagit din tid inom en timme så förfaller din bokning och någon annan kan använda resterande tid av din bokning.

Du måste torka av maskinerna och kolla att det inte finns några tvättmedelsrester kvar i facken. Det berömda luddet ska också tas bort i både torktumlare och torkskåp (upptill på insidan av skåpet). Allt skräp kastas i sopkärlet.

Valberedningen

Vid årsmötet utses en valberedning för nästkommande års val av styrelse, valberedningens kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i trapphuset.