Kontakt

Meddelanden till föreningen

Har du frågor och synpunkter mejlar du till ordforande@nytorgsbacken.se. I gathuset finns föreningens postfack, där kan du också lämna meddelanden till styrelsen.

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon specifik person i styrelsen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Fastighetsskötare

Kontakta fastighetsansvarig i styrelsen om det är något som behöver göras av vår fastighetsskötare. Vid akuta ärenden, som t ex översvämning, stora elfel eller allvarliga fel som inte kan vänta, ring MFS, tel 08-645 17 45.