Ordningsreglerna uppdaterade

Föreningens ordningsregler är uppdaterade. Du hittar de nya ordningsreglerna här. Ta en stund och läs igenom dem.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Därför har vi gemensamma ordningsregler som du är skyldig att följa. Ordningsreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningen Nytorgsbackens stadgar.