Ny ekonomisk förvaltare

Brf Nytorgsbacken har slutit avtal med Nabo att sköta vår ekonomiska förvaltning med start 1’e januari 2021.

Det kommer att vara möjligt att med hjälp av BankID logga in på Nabo.se för att se avier samt att ändra aviseringssätt.

E-faktura och autogiro kan användas utan extra kostnad medan pappersavier kommer att tillföra en ytterligare kostnad om 20 kronor.

Du kan läsa mer om den nya lösningen i följande pamflett.

Januari 2019

Arbetet med ventilationen har påbörjats och en ventilationslösning testas i ett par lägenhet i huset. Efter att denna lösning utvärderats kommer arbetet att fortsätta i resten av föreningen. Innan dess kommer nycklar att samlas in vilket kommer att annonseras separat cirka en vecka innan insamlingen.

Under våren kommer styrelsen att förtydliga föreningens uthyrningspraxis vad gäller andrahandsuthyrningar. Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand är det viktigt att du ansöker om detta till styrelsen så att vi vet vilka som bor i föreningen, blankett för ansökan finns på hemsidan.

Det är inte tillåtet att lämna farligt avfall, som målarfärg, i grovsoprummet och det är dessutom mycket kostsamt för föreningen att forsla bort farligt avfall. Gällande grovsopor vill vi poängtera att de tre kärl vi har för detta är till för alla medlemmar vilket betyder att man därför inte kan slänga stora saker som tar upp hela kärl, exempelvis renoveringsavfall. Våra gemensamma ytor är värdefulla och vi behöver tillsammans göra det bästa för att dessa används på ett effektivt och bra sätt. Hanteringen av grovsopor leder i nuläget till merarbete för styrelsen, vi tar upp frågan för diskussion vid nästa årsmöte.

Bladet

Tidigare har vi skrivit att Bladet ska bli digitalt och att informationen ska finnas på hemsidan. Vi har dock tänkt om då vi anser att det finns flera fördelar med att dela ut en papperskopia av Bladet, vår ambition är att du som medlem ska kunna hitta informationen både på hemsidan och genom Bladet som du får i brevlådan. Informationen som läggs ut på hemsidan kommer att förkortas i vissa delar och sådant information som bara är till för våra medlemmar, som uppgifter om ny portkod, kommer endast att förmedlas via bladet.

Information från Bladet för september

Höststädning och cyklar

Den 7e oktober är det dags för höststädning! I år är det viktigt att vi inventerar cyklarna som står på gården och i cykelrummet. Märk upp din cykel med namn och lägenhetsnummer, de cyklar som är omärkta tar vi bort i samband med höststädningen den 7e oktober.

Vi kommer även att rensa vindarna ordentligt. Du som har saker som står utanför ditt eget förråd ansvarar för att ta bort detta innan den 7e oktober. Allt som stor i gångarna och på de gemensamma ytorna kommer att slängas i en container.

Gården

Föreningen har nu anställt en trädgårdsmästare som arbetar med vår gård 4 timmar varje vecka under hösten och våren. Trädgårdsmästaren heter Karl-Johan Lünelainen, han kommer att vara med på gårdsstädningen.

Karl-Johan kommer bland annat att hjälpa till med plantering runt den nya lägenheten och vid cykelställen.

Nya räcken till trapporna på gården är på väg och ska monteras. I samband med detta har styrelsen tagit in anbud på nytt staket och ny låsbar grind mot Sandbacksgatan.

Fönstertätning

Nu är fönstertätningen beslutad, den kommer att genomföras under september och oktober. Mer information om detta kommer men det är viktigt att de som ska täta får tillgång till alla lägenheter, här får vi hjälpas åt och se till att arbetet kan flyta på.

Barnvagnar

Vi vill påminna och poängtera att det inte är okej att förvara barnvagnar och annat i trapphusen på grund av risk för brandspridning och blockering av utrymningsvägar. I samband med gårdsstädningen kommer trapphusen att rensas och vagnarna att flyttas till cykelrummet. Detta kommer sedan att genomföras löpande.

Årsmöte 31 maj

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Kallelsen får du i ditt postfack. Observera att datumet är ändrat: 31 maj kl 19:00 är det som gäller. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Varmt välkommen!

Nu kan du sortera ut matavfall

Nu är det fritt fram att sortera ut matavfall! De särskilda kärlen är på plats i soprummet, och där finns också påsar och påshållare att hämta.

Vad räknas som matavfall?

 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

Det här ska du INTE lägga i matavfallet:

 • Blöjor, bindor, tvättlappar, bomullstussar och andra hygienprodukter
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, trädgårdsavfall
 • Kattsand
 • Matolja, frityrolja
 • Snus, cigaretter, aska
 • Stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

Se även affischen som sitter över kärlen i soprummet. Här kan du också läsa eller ladda ner mer information.

 

Låt dina matrester få nytt liv

Nu börjar vi sopsortera! Under våren börjar vi erbjuda möjligheten att sortera ut matavfall för återvinning. Du kommer att få ett startpaket med bland annat papperspåsar att lägga matresterna i. Papperspåsarna slänger du sedan i separata kärl i soprummet. Vi börjar med att ha två kärl för matavfall. Kärlen kommer att tömmas två gånger i veckan.

Matavfallsinsamlingen i Stockholm är subventionerad. Det innebär att det här inte kostar föreningen någonting.

Vi återkommer med mer information när kärlen är på plats i soprummet.

Nästan 40 % av våra sopor är matrester. Om vi sorterar ut matavfallet kan det omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark. 3000 personers matavfall driver en buss och fem sopbilar i ett år!

Du kan läsa mer om återvinning av matavfall på Stockholm vatten och avfalls webbplats.

Vad kan jag sortera som matavfall?

Är du osäker på vad som kan läggas i matavfallet? Här finns en guide.

 

Extra stämma 21 januari

Den 21 januari är det dags för ännu en extra stämma då vi informerar och röstar om sista steget i ombyggnaden av lokal till bostad i gårdshusets bottenvåning. Kallelse har delats ut i postfacken. Samling i gårdshusets entré 21 januari kl 16:30.

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Vi ses på söndag den 21 januari kl 16:30!

Släng gratistidningarna i pappersåtervinningen

En liten påminnelse: gratistidningar och diverse reklam som du inte vill ha tar du med och slänger själv i pappersåtervinningen i soprummet – lägg inget sådant ovanpå postfacksboxen. Låt oss hjälpas åt att hålla fint i trapphusen!

Advent – dags att testa brandvarnaren

Första advent är här och nu är det högsäsong för levande ljus. Men tänk på att levande ljus alltid är en brandrisk. Håll koll på ljusen och släck ljusen när du lämnar rummet.

Är det dags att byta batterier i brandvarnaren kanske? Testa så att du är säker på att din brandvarnare fungerar! Du är enligt lag skyldig att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet.