Låt dina matrester få nytt liv

Nu börjar vi sopsortera! Under våren börjar vi erbjuda möjligheten att sortera ut matavfall för återvinning. Du kommer att få ett startpaket med bland annat papperspåsar att lägga matresterna i. Papperspåsarna slänger du sedan i separata kärl i soprummet. Vi börjar med att ha två kärl för matavfall. Kärlen kommer att tömmas två gånger i veckan.

Matavfallsinsamlingen i Stockholm är subventionerad. Det innebär att det här inte kostar föreningen någonting.

Vi återkommer med mer information när kärlen är på plats i soprummet.

Nästan 40 % av våra sopor är matrester. Om vi sorterar ut matavfallet kan det omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark. 3000 personers matavfall driver en buss och fem sopbilar i ett år!

Du kan läsa mer om återvinning av matavfall på Stockholm vatten och avfalls webbplats.

Vad kan jag sortera som matavfall?

Är du osäker på vad som kan läggas i matavfallet? Här finns en guide.