Extra stämma 21 januari

Den 21 januari är det dags för ännu en extra stämma då vi informerar och röstar om sista steget i ombyggnaden av lokal till bostad i gårdshusets bottenvåning. Kallelse har delats ut i postfacken. Samling i gårdshusets entré 21 januari kl 16:30.

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Vi ses på söndag den 21 januari kl 16:30!