Årsmöte 31 maj

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Kallelsen får du i ditt postfack. Observera att datumet är ändrat: 31 maj kl 19:00 är det som gäller. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Varmt välkommen!