Information från Bladet för september

Höststädning och cyklar

Den 7e oktober är det dags för höststädning! I år är det viktigt att vi inventerar cyklarna som står på gården och i cykelrummet. Märk upp din cykel med namn och lägenhetsnummer, de cyklar som är omärkta tar vi bort i samband med höststädningen den 7e oktober.

Vi kommer även att rensa vindarna ordentligt. Du som har saker som står utanför ditt eget förråd ansvarar för att ta bort detta innan den 7e oktober. Allt som stor i gångarna och på de gemensamma ytorna kommer att slängas i en container.

Gården

Föreningen har nu anställt en trädgårdsmästare som arbetar med vår gård 4 timmar varje vecka under hösten och våren. Trädgårdsmästaren heter Karl-Johan Lünelainen, han kommer att vara med på gårdsstädningen.

Karl-Johan kommer bland annat att hjälpa till med plantering runt den nya lägenheten och vid cykelställen.

Nya räcken till trapporna på gården är på väg och ska monteras. I samband med detta har styrelsen tagit in anbud på nytt staket och ny låsbar grind mot Sandbacksgatan.

Fönstertätning

Nu är fönstertätningen beslutad, den kommer att genomföras under september och oktober. Mer information om detta kommer men det är viktigt att de som ska täta får tillgång till alla lägenheter, här får vi hjälpas åt och se till att arbetet kan flyta på.

Barnvagnar

Vi vill påminna och poängtera att det inte är okej att förvara barnvagnar och annat i trapphusen på grund av risk för brandspridning och blockering av utrymningsvägar. I samband med gårdsstädningen kommer trapphusen att rensas och vagnarna att flyttas till cykelrummet. Detta kommer sedan att genomföras löpande.