Bladet

Tidigare har vi skrivit att Bladet ska bli digitalt och att informationen ska finnas på hemsidan. Vi har dock tänkt om då vi anser att det finns flera fördelar med att dela ut en papperskopia av Bladet, vår ambition är att du som medlem ska kunna hitta informationen både på hemsidan och genom Bladet som du får i brevlådan. Informationen som läggs ut på hemsidan kommer att förkortas i vissa delar och sådant information som bara är till för våra medlemmar, som uppgifter om ny portkod, kommer endast att förmedlas via bladet.