Januari 2019

Arbetet med ventilationen har påbörjats och en ventilationslösning testas i ett par lägenhet i huset. Efter att denna lösning utvärderats kommer arbetet att fortsätta i resten av föreningen. Innan dess kommer nycklar att samlas in vilket kommer att annonseras separat cirka en vecka innan insamlingen.

Under våren kommer styrelsen att förtydliga föreningens uthyrningspraxis vad gäller andrahandsuthyrningar. Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand är det viktigt att du ansöker om detta till styrelsen så att vi vet vilka som bor i föreningen, blankett för ansökan finns på hemsidan.

Det är inte tillåtet att lämna farligt avfall, som målarfärg, i grovsoprummet och det är dessutom mycket kostsamt för föreningen att forsla bort farligt avfall. Gällande grovsopor vill vi poängtera att de tre kärl vi har för detta är till för alla medlemmar vilket betyder att man därför inte kan slänga stora saker som tar upp hela kärl, exempelvis renoveringsavfall. Våra gemensamma ytor är värdefulla och vi behöver tillsammans göra det bästa för att dessa används på ett effektivt och bra sätt. Hanteringen av grovsopor leder i nuläget till merarbete för styrelsen, vi tar upp frågan för diskussion vid nästa årsmöte.