Extra stämma 16 november

Nu är det dags för en extra stämma då vi informerar och röstar om den föreslagna ombyggnaden av lokal till bostad i gårdshusets bottenvåning. Kallelse plus bakgrundsinformation delas ut i postfacken. Vi ses på torsdag den 16 november kl 19!

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

AllTele blir A3

AllTele, vår leverantör av bredband och IP-telefoni, kommer under hösten att gå samman med tre bolag och bilda koncernen A3. Det här innebär dock inga förändringar för oss när det gäller tjänster, pris eller betalningsrutiner. Här kan du läsa mer.

 

Nu tömmer vi cykelrummet

Senast den 31 oktober behöver du flytta din cykel från cykelrummet. Anledningen är att vi behöver komma åt avloppsrör mm för att förebygga problem med råttor. Rör under gatan som går in under cykelrummet har visat sig vara en populär entré för råttorna, som sedan kan ta sig vidare upp i huset.

Cyklar som inte är borttagna den 1 november flyttas och återfås mot beskrivning. Om de inte hämtas ut skänks de bort.

Många har flera cyklar, andra ingen alls. Föreningen behöver en cykelpolicy, så att vi använder de få platser som finns rättvist. Har du idéer och vill vara med och lösa denna svåra fråga? Ta kontakt med ordföranden!

Bord att låna

Föreningen har skaffat fyra stycken hopfällbara bord, 170 x 80 cm, som du kan låna vid behov. Borden förvaras i gathusets torkrum. Vill du låna bord skriver du upp dig på bokningskalendern som sitter intill borden.

Så här undviker du ovälkomna kryp

Tyvärr finns det tecken på att vi har drabbats av mal på vinden i gårdshuset. Mal drabbar främst textilier och kan komma från en rad olika ställen. I senaste Bladet hittar du instruktioner för hur du sanerar.

Så här undviker du angrepp av mal, pälsängrar och andra skadedjur:

  • Lägg endast undan rena textilier, gärna förpackade i täta emballage.
  • Kontrollera undanlagda textilier regelbundet.
  • Malen gillar mörker och stillastående – så skaka och borsta textilier noga och regelbundet.

Bra information hittar du också på www.anticimex.com, där du söker vidare efter till exempel ”mal”, ”malfjärilar” eller ”pälsängrar”.

Inga barnvagnar i trapphuset

En påminnelse om att vi måste hålla trapphuset fritt från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar etc får till exempel inte placeras i trapphuset. Trapphuset är räddningstjänstens väg in vid brand och ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Intercult har dessutom sin nödutgång via gårdshusets trapphus. Du kan läsa mer om vad som gäller i våra ordningsregler.

Funderar du på att hyra ut din lägenhet?

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i sommar? Tänk då på att:

  • Du måste alltid ha styrelsens godkännande innan du hyr ut.
  • Oavsett om du annonserar ut din lägenhet på Blocket, Airbnb eller om den hyrs ut på annat sätt, räknas det som en andrahandsuthyrning.
  • Ansökan om uthyrning i andra hand ska vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrning, tidsperiod och information om och kontaktuppgifter till hyresgästen.

Ansökningsblankett finns att ladda ner här eller så kontaktar du någon i styrelsen. Fyll i blanketten och lämna till styrelsen innan du hyr ut din lägenhet.

Du kan läsa mer om vad som gäller för andrahandsuthyrning i våra ordningsregler och stadgar.

Ordningsreglerna uppdaterade

Föreningens ordningsregler är uppdaterade. Du hittar de nya ordningsreglerna här. Ta en stund och läs igenom dem.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Därför har vi gemensamma ordningsregler som du är skyldig att följa. Ordningsreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningen Nytorgsbackens stadgar.

Dags för föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum den 23 maj kl. 19:00 – notera det i kalendern redan nu! Har du inte möjlighet att delta kan du genom fullmakt skicka ett ombud. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Kallelse + fullmakt ligger inom kort i ditt postfack.