Nu tömmer vi cykelrummet

Senast den 31 oktober behöver du flytta din cykel från cykelrummet. Anledningen är att vi behöver komma åt avloppsrör mm för att förebygga problem med råttor. Rör under gatan som går in under cykelrummet har visat sig vara en populär entré för råttorna, som sedan kan ta sig vidare upp i huset.

Cyklar som inte är borttagna den 1 november flyttas och återfås mot beskrivning. Om de inte hämtas ut skänks de bort.

Många har flera cyklar, andra ingen alls. Föreningen behöver en cykelpolicy, så att vi använder de få platser som finns rättvist. Har du idéer och vill vara med och lösa denna svåra fråga? Ta kontakt med ordföranden!