Extra stämma 16 november

Nu är det dags för en extra stämma då vi informerar och röstar om den föreslagna ombyggnaden av lokal till bostad i gårdshusets bottenvåning. Kallelse plus bakgrundsinformation delas ut i postfacken. Vi ses på torsdag den 16 november kl 19!

Om du inte har möjlighet att vara med kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.