Dags för föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum den 23 maj kl. 19:00 – notera det i kalendern redan nu! Har du inte möjlighet att delta kan du genom fullmakt skicka ett ombud. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Kallelse + fullmakt ligger inom kort i ditt postfack.