Nu rustar vi upp gården!

Som du säkert har märkt har arbetet med att renovera vår fina gård påbörjats. I den inledande etappen sker dränering längs fasader och omläggning av trappor och hela den stenlagda mittdelen. Vi ersätter också delar i den nu trasiga dammen och fontänen. Därefter kommer vi att förbättra jorden och återplantera växter och träd.

Vill du ge förslag på nyplanteringar? Skicka ett mejl till ordforande@nytorgsbacken.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda!

Flytta din cykel från gården!

Som ett led i gårdsarbetet kommer också cykelförvaringen mot grannfastigheten att renoveras. Vi kommer att lägga om stenbeläggningen och ersätta det fallfärdiga cykelstället. Därför måste alla cyklar flyttas tillfälligt.

Om du har din cykel på gården måste du ta bort den innan fredag den 24:e mars. Cyklar som står kvar fredag den 24:e mars kommer att fraktas bort och skänkas till välgörande ändamål.